Våra hundar      


Här kan ni läsa om våra hundar Gnista, Glimma, Ila & Hope som bor hemma hos oss. Ni kan även läsa om Vera & Prima som jag har avelsrätten på, men de bor hemma hos mina föräldrar.

klicka på bilden eller hundens namn för att komma till deras egna sida:

GNISTA

LpI LpIII LpElit SELCH SEVCH
Ryegates Long Kiss Goodbye

 1:a pris Nkl B-prov
Svensk Lydnadschampion
Uppflyttad till högre klass spår
Svensk Viltspårchampion 

GLIMMA

SEVCH RLDN RLDF RLDA RLDM
Skeppartorps Party Twister

1:a pris Nkl B-prov
93 poäng Nkl WT
86 p Ökl WT
1:a pris lydnadsklass I och II
uppflyttad till lägreklass spår
Svensk Viltspårchampion
Rallylydnadsdiplom nkl, fkl, akl & mkl
Uppflyttningspinne i agilityklass1 & hoppklass 1 med Agnes
 
ILA

SEVCH RLDN
RLDF
Oakshoot's Like A Fairytale


1:a pris Nkl B-prov
Svensk Viltspårschampion
87 poäng Nkl WT
Rallylydnadsdiplom nkl & fkl
1:a pris lydnadslass I och II
uppflyttad lägreklass spr
HOPE

RLDN RLDF J SEVCH Skeppartorps Hope For The Future


1:a pris Nkl B-prov
88 p Nkl WT
CK utställning
Rallylydnadsdiplom nkl & fkl
Svensk Viltspårschampion
uppflyttad till lydnadsklass I

                                                  

     

Tikar som vi har avelsrätt på men inte bor hemma hos oss:

VERA

SEVCH
LPI LPII RLDN
Ryegate's Running Wild Running Free

1:a pris Nkl B-prov
95 p Nkl WT
Lydnadsprovsdiplom klass I och II
Svensk Viltspårchampion
Uppflyttad till lägreklass spår
CERT utställning
Rallylydnadsdiplom nybörjarklass
  
PRIMA

SEVCH RLDN RLDF
Skeppartorps Free Like The Wind

1:a pris Nkl B-prov
99 p Nkl WT
Svensk Viltspårchampion
2:a i Unghundsklassen på Flatmästerskapet 2015
Rallylydnadsdiplom i nybörjar & fortsättningsklass

     

- Minneslunden en sida för de hundar som vi inte längre har kvar