Korad Fajans Blond Aston
 
Testdatum:
2005-09-25
Arrangör: Örebro BK
Domare: Leif Hjälm & Lennart Lindberg
Mentala egenskaper Bedömning Värdetal Poäng
I. Tillgänglighet
koeff: 15
Tillgänglig, öppen +3 45
II. Kamplust, jakt
koeff: 8
Stor +3 24
III. Kamplust, social
koeff: 6
Stor +2 12
IV. Temperament
koeff: 10
Livlig +3 30
V. Skärpa
koeff: 5
Måttlig utan kvarstående +3 15
VI. Försvarslust
koeff: 5
Måttlig +3 15
VII. Nervkonstitution
koeff: 35
Nervösa tendenser +1 35
VIII. Hårdhet
koeff: 8
Måttligt hård +3 24
IX. Dådkraft
koeff: 8
Stor +2 16
X. Skottfasthet Skottfast - -
Slutpoäng: 216 p
| Tillbaka |