Gnistas MH

Plats: Kista
Beskrivare: Tommy Holmertz
Datum: 2008-07-05 (Gnista var 16 månader)
 

Kontakt Beskrivning Bedömning
1a Hälsning Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök 4
1b Samarbete Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren 4
1c Hantering Accepterar. Svarar med kontaktbeteende 4
Lek Beskrivning Bedömning
2a Leklust Startar snabbt. Leker aktivt 4
2b Gripande Griper tveksamt eller med framtänderna 3
2c Dragkamp Biter - drar emot, men släpper och tar om 3
Jakt Beskrivning Bedömning
3a Förföljande 1:a & 2:a ggn: Startar med hög fart, målinriktad. Bromsar in vid bytet 4/4
3b Gripande 1:a ggn: Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
2:a ggn: Griper direkt, behåller bytet minst 3 sek
3/5
Aktivitet Beskrivning Bedömning
4 Aktivitet Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger 2
Avståndslek Beskrivning Bedömning
5a Intresse Intresserad. Följer figuranten utan avbrott 3
5b Hot/agg Inga skall eller morrningar 1
5c Nyfikenhet Går fram direkt till figuranten utan hjälp 5
5d Leklust Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot 3
5e Samarbete Är aktiv med figuranten när denne är aktiv 3
Överraskning Beskrivning Bedömning
6a Rädsla Gör undanmanöver utan att vända bort blicken 3
6b Hot/agg Visar enstaka hotbeteenden 2
6c Nyfikenhet Går fram till overallen då föraren sitter på huk och pratar 2
6d Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver 1
6e Kvarstående
intresse
Stannar upp, luktar eller tittar på overallen vid ett tillfälle 2
Ljudkänslighet Beskrivning Bedömning
7a Rädsla Hukar sig och stannar 2
7b Nyfikenhet Går fram till skramlet utan hjälp 5
7c Kvarstående
rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver 1
7d Kvarstående
intresse
Visar inget intresset 1
Spöken Beskrivning Bedömning
8a Hot/agg Visar inga hotbeteenden 1
8b Kontroll Tittar mot spökena då och då 2
8c Rädsla Uppehåller sig framför eller bredvid föraren 1
8d Nyfikenhet Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet 4
8e Kontakt Tar själv kontakt med figuranten 4
Lek Beskrivning Bedömning
9a Leklust Startar snabbt. Leker aktivt 4
9b Gripande Griper direkt, hugger föremålet i luften 5
Skott Beskrivning Bedömning
10 Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd 1

 

 
Beskrivning Resultat Medel Avvikelse
Nyfikenhet/Orädsla 4,0 3,7 0,3
Aggressivitet 1,3 1,9 -0,6
Socialitet 4,0 3,9 0,1
Jaktintresse 4,0 2,7 1,3
Lekfullhet 3,8 3,6 0,2

 

Gnista har alltså mer nyfikenhet än rasmedel, hon har mindre aggressivitet. Samt att hon har mycket mer jaktintresse och är mer lekfull än rasmedel.

| Tillbaka |