Gnistas jaktprovsprotokoll
 

 

B-prov Nybörjarklass 2008-08-09 Domare: Lars Lillnor                        Gnista var vid provtillfället 16 månader
Samarbetsvilja: Utmärkt    5
Sökarbete: Utmärkt närsök. Söker självständigt med mycket hög effektivitet    5/5
Fart: Gott tempo. Väl anpassat till terrängen   5
Uthållighet: Utmärkt       5
Näsa: God viltfinnare     5
Dirigerbarhet: Mycket följsam hela provet    5
Markeringsförmåga: Uppträder vaket. Löser uppgiften snabbt i vatten och likaså på land        5
Skottreaktion: Lugn och uppmärksam           5
Stadga: Tyst och lugn i passivitet   5/5
Apporteringslust: Mycket stor       5/5
Apportgrepp: Bra grepp, snabbt in med vilt, lugna avlämningar   5/5/5
Simteknik: Simmar snabbt    5
Vattenarbete: Arbetar villigt i vatten   5/5
Hundtolerans: OK  5
Sammanfattande kritik: En härlig arbetsvillig tik med mycket goda egenskaper som apportör i mycket gott samarbete med föraren
Pris: 1:a pris
 

 

B-prov Nybörjarklass, 2008-07-27 Domare: Inge E-sson Thor                    Gnista var 16 mån gammal (ung)
Samarbetsvilja: God för denna klass  5
Sökarbete: Startar söket i lagom fart och håller igång tiden ut. Har bra bredd i sitt sök. Jag önskar något mer regelbundenhet i djupet i söket 4/3
Fart: God  5
Uthållighet: God kondition 5
Näsa: God   5
Dirigerbarhet: Kan dirigeras till anvisat område  5
Markeringsförmåga: Uppmärksam. Klarar på både land och vatten med bra inlevereringar   5
Skottreaktion: Stabil 5
Stadga: Stabila förflyttningar 5/5
Apporteringslust: God 5/5
Apportgrepp: Bra vilthantering, inlevereringar & avlämningar 5/5/5
Simteknik: Utmärkt 5
Vattenarbete: Stor kapacitet i vattnet 5/5
Hundtolerans: OK 5
Sammanfattande kritik: En tik som i stort gör ett utmärkt arbete. Måste dock lära sig att gå på djupet i söket på ett mer effektivt sätt. Tappar prisnivån på söket
Pris: 2:a pris

 

Inoff B-prov Nybörjarklass, 2008-07-11 Domare: Bitte Lind                   Gnista var vid provet 15 månader gammal (ung)
Sökarbete: Gör ett effektivt och marktäckande arbete. Finner snabbt allt vilt
Fart: Hög provet igenom
Uthållighet: Utmärkt
Näsa: Används effektivt
Dirigerbarhet: Visar mycket bra följsamhet
Markeringsförmåga: L1 markerar och finner viltet snabbt, L2 ser ej, men löser uppgift galant
Stadga: Fast och uppmärksam
Apporteringslust: Hög, snabba spontana upptag
Apportgrepp: Stadigt och mjukt, snabba fina inlevereringar
Simteknik: Simmar rutinerat och bra
Vattenarbete: Markerar och löser uppgifterna snabbt och distinkt på båda
Hundtolerans: UA, lugn och tyst i passivitet
Sammanfattande kritik: En härlig och lovande apportör som löser alla uppgifter på ett föredömligt sätt, i ett gott samarbete med sin förare
Pris: 1:a pris och Bästa hund