B-kullens MH
Här har vi samlat B-kullens MH samt även deras föräldrars MH. 
 
  E.
Black
Harco
U.
Dark
Whectra
Bono Biko Binja Bezy Bråka Bexi Buffa Baika Blossa
1a. KONTAKT
Hälsning
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4  
1b. KONTAKT
Samarbete
4 4 3 3 5 3 4 3 4 4  
1c. KONTAKT
Hantering
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
2a. LEK 1
Leklust
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4  
2b. LEK 1
Gripande
4 4 3 3 3 2 3 4 3 3  
2c. LEK 1
Dragkamp
4 4 3 3 3 2 2 3 1 3  
3a. JAKT
Förföljande
4/4 4/4 4/4 4/1 4/4 4/4 3/4 4/4 4/4 4/4  
3b. JAKT
Gripande
2/3 4/5 2/3 3/1 2/5 2/2 2/3 2/2 2/2 2/4  
4. AKTIVITET
 
3 2 4 3 2 3 3 3 2 4  
5.a AVST.LEK
Intresse
3 3 3 2 2 5 2 3 3 2  
5.b AVST.LEK
Hot/agg
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1  
5.c AVST.LEK
Nyfikenhet
1 3 1 1 5 5 2 1 3 1  
5.d AVST.LEK
Leklust
1 2 1 1 4 3 3 1 2 1  
5.e AVST.LEK
Samarbete
1 2 1 1 4 3 3 1 1 1  
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
5 2 3 3 1 2 3 3 3 3  
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg
3 1 2 2 1 1 1 1 1 1  
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
3 3 4 4 5 5 4 5 3 1  
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
3 2 1 2 1 1 1 1 1 1  
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
3 1 2 1 2 2 1 1 1 1  
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
3 1 3 3 3 2 3 3 4 1  
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
5 5 5 5 5 5 5 4 2 5  
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
1 1 2 3 2 3 2 2 1 1  
8a. SPÖKEN
Hot/agg
3 3 2 3 1 1 1 3 1 1  
8b. SPÖKEN
Kontroll
3 4 4 5 4 4 2 4 5 3  
8c. SPÖKEN
Rädsla
5 3 4 5 2 2 1 5 3 3  
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
2 5 2 1 5 5 1 3 2 4  
8e. SPÖKEN
Kontakt
5 4 3 3 5 4 5 3 3 4  
9a. LEK 2
Leklust
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4  
9b. LEK 2
Gripande
3 4 4 3 4 2 4 4 4 3  
10. SKOTT
 
1 1 1 1 1 1 5
(avstod pga. öronbesvär)
1 1 1  
  [Tillbaka]