Akullens Mentalbeskrivning - MH
Mentalbeskrivare: Sten Jacobsson, Eskilstuna BK, 2003-03-29
Dark
Whectra
Dark
Abaccus
Dark Apache Dark
Aragorn
Dark Armani Blond
Aston
Dark 
Astrea
Dark
Abigail
1a. KONTAKT
Hälsning
4 5 5 4 4 4 5 5
1b. KONTAKT
Samarbete
4 4 4 4 4 4 4 4
1c. KONTAKT
Hantering
4 4 2 4 4 2 4 4
2a. LEK 1
Leklust
4 4 4 3 4 4 4 4
2b. LEK 1
Gripande
4 3 4 3 4 3 3 4
2c. LEK 1
Dragkamp
4 2 3 2 3 1 3 3
3a. JAKT
Förföljande
4/4 3/3 4/4 3/4 1/4 4/4 4/4 4/4
3b. JAKT
Gripande
4/5 2/1 2/3 2/5 1/3 3/5 2/3 1/1
4. AKTIVITET
 
2 3 4 4 3 4 4 2
5.a AVST.LEK
Intresse
3 3 3 2 3 3 3 2
5.b AVST.LEK
Hot/agg
2 2 1 2 1 1 1 1
5.c AVST.LEK
Nyfikenhet
3 4 2 2 5 2 5 3
5.d AVST.LEK
Leklust
2 4 2 2 3 3 3 3
5.e AVST.LEK
Samarbete
2 3 3 3 3 3 3 3
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
2 3 5 2 2 2 3 3
6b. ÖVERRASKN.
Hot/agg
1 2 1 2 1 3 1 3
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
3 3 5 2 5 3 2 2
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
2 2 1 2 1 2 2 5
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse
1 3 1 2 1 3 1 3
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
1 2 2 2 1 1 3 2
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
5 4 5 5 5 5 5 5
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
1 1 1 1 1 1 1 1
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
1 3 3 1 2 2 1 2
8a. SPÖKEN
Hot/agg
3 1 3 3 3 3 3 3
8b. SPÖKEN
Kontroll
4 4 4 4 4 4 3 4
8c. SPÖKEN
Rädsla
3 2 4 4 4 4 4 5
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
5 5 3 2 5 4 2 2
8e. SPÖKEN
Kontakt
4 5 5 4 4 4 4 4
9a. LEK 2
Leklust
4 3 4 1 4 3 3 3
9b. LEK 2
Gripande
4 3 4 1 4 3 3 3
10. SKOTT
 
1 1 1 2 1 2 1 1
[Tillbaka]